Colorado's legalisering+regulering

For noget tid siden hørte jeg om, at Colorado (staten i USA) havde vedtaget at legalisere+regulere cannabis. Det blev vedtaget ved en folkeafstemning på trods af at politikerne generelt var imod. Man kan læse noget omtale af det her. Det mest spændende var dog, at man havde nedsat en ekspertgruppe til at komme med anbefalinger til hvordan man helt præcis skulle gøre i praksis. Det blev til en ca. 100 siders rapport, som jeg nu har læst. Da jeg tidligere har omtalt mere konkrete forslag, så tænkte jeg, at det var værd at gennemgå deres anbefalinger.

Rapporten kan hentes her: Task Force Report on the Implementation of Amendment 64.

Reguleringsmodel

Nogle af deres anbefalinger handler om hvilken form for salgsmodel man skal have. Umiddelbart så kan man dele mulighederne op i 1) statsmonopol på salg, og 2) ingen statsmonopol på salg. Colorado har valgt den sidste model, dog med nogle twists. Den første model bruges fx i Sverige mht. alkohol. Her kan man kun købe alkohol i specielle statskontrollerede alkoholbutikker. Sådan simplificeret set, læs Wikipedia for nærmere detaljer. I Colorado har man valgt en underlig model til det første år. Den går ud på at kun dem som lige nu må sælge medicinsk cannabis kan få tilladelse til at sælge cannabis som rusmiddel. Virksomhederne som sælger medicinsk cannabis må være meget glade for den midlertidige monopolordning -- cannabismarkedet er jo enormt.

Første anbefaling (1.1) går ud på, at lave en vertikal model hvor alle dele af cannabissalget skal være ejet af samme person/virksomhed. Altså, det skal være samme firma som dyrker det, forarbejder, samt sælger i butikker. Efter 3 år skal denne model genvurderes.

Jeg så hellere en mere liberal løsning, og ser ingen grund til at virksomheder som lige nu producerer medicinsk cannabis skal have noget monopol. Monopoler fører som bekendt til dyrere varer, og dyrere varer i dette tilfælde betyder, at man måske ikke får skilt sig helt af med det sorte marked. Samtidig så har de tænkt sig nogle temmelig strikse regler for hvem der må få tilladelse til at sælge cannabis.

Lovlig besiddelse, men kun op til 1 ounce

Forslaget som blev vedtaget inkluderer kun, at man lovligt må besidde op til 1 ounce, dvs. ca. 28 g. Endvidere så anbefaler rådet, at man sætter grænser for hvor meget kan man købe lovligt per transaktion, og at denne værdi bør være lavere for ikke-statsborgere af Colorado. Jeg ser nu ikke nogen grund til at have sådanne begrænsinger, og det gør også, at man bliver nødt til at indføre særlige regler for virksomheder (i anbefaling 6.1). Det er jo ikke smart kun at kunne transportere 28 g. cannabis af gangen når man skal levere varer til butikker. Jeg ser heller ikke nogen grund til at kræve at man kun kan købe mindre ad gangen.

Desuden så kræves, at man er 21 år, og ikke 18 år som ville være nærliggende i Danmark. Det skyldes nok at man forsøger at lægge sig op af statens alkoholpolitik, som også kræver at man er 21 år for at kunne købe det (se sammenligningen mellem lande på Wikipedia).

Marketing

Anbefaling 8.1 går ud på at sætte grænser for hvilken marketing man må lave for cannabis. Kort fortalt, så går det ud på at: 1) massemarketing som også rammer <21 årige er forbudt, 2) branding på produkterne er lovligt, 3) tillad kun salg af cannabis produkter og cannabisrelaterede produkter i butikker som sælger det. Ideen er at lave en opdeling mellem butikker, så man ikke kommer til at købe noget cannabis ved et uheld. Det kunne fx være kage med cannabis i. 4) Forbud mod reklamer som påstår at der er sundhedsmæssige fordele ved cannabis. 5) Tillad at spiselige produkter har en ingrediensliste, som kan indeholde information om hvor meget THC (og andet) som er i produktet. 6&7) Tillad tilmeldingsreklamer på nettet, så længe det er muligt at melde sig ud igen. Popups er ulovlige.

Anbefaling 8.3+8.4+8.5 gør det til at krav, at man skal skrive på pakkerne hvor meget THC der er i.

Blandinger med andre stoffer

8.6 omhandler produkter som indeholder tilsætningsstoffer som er enten 1) giftige, 2) designet til at gøre produktet mere afhængighedsdannende, 3) få produktet til at appellere til børn, 4) vildlede forbrugere.

Anbefaling 8.7+8.8 vil gøre det ulovligt at sælge cannabisprodukter som også indeholder alkohol eller nikotin. Det vil vel gøre joints ulovlige hvis disse er lavet af normalt tobak. Disse forbud er nok ikke nødvendige, efter min mening.

Kvalitetskontrol

9.1 omhandler at man skal give et 'ministerie' opgaven at kontrollere kvaliteten af produkterne. Det omhandler bl.a. tjek af sprøjtegiftrester i produkterne. Det virker som en god ide. De har også opgaven at tjekke om indholdet af THC er som der står på pakken.

Folkeoplysning

10.3 omhandler oprettelsen af en upartisk, fakta-baseret hjemmeside som har til formål at informere om virkningerne af cannabisbrug. I Danmark varetages dette vel af Sundhedsstyrelsen, men da disse er upålidelige og partiske, så bør man nok gøre noget lign. i Danmark.

Færdelsloven og cannabis

Det har jeg diskuteret andetsteds. Rådet anbefaler (12.1) at man sætter grænsen ved 5e-9 g THC blodkoncentration. Den danske grænse er 1e-9. Ekspertgruppen i Canada som blev sat til at vurdere situationen kom frem til en grænse på 7-10e-9 g. Grænseværdien er derfor nogenlunde fin, meget bedre end den danske som ulovliggør ufarlige trafikanter at køre bil.

Rygebarer

13.1 inkluderer en noget underlig anbefaling om at barer som har en undtagelse fra loven om rent indedørsmiljø ikke kan få en undtagelse om cannabisrygning. Hvorfor dog ikke? Den hollandske model er jo ganske fin. Det bliver heller ikke nævnt hvad man skal gøre med fx fordampningsprodukter, som jo vinder meget frem i tiden.

Dyrkning

If. det vedtagne forslag, så må man kun dyrke cannabis i lukkede, låste områder. En noget underlig regel. Måske er ideen at andre ikke skal komme til at blive 'forgiftet' ved at spise cannabisen, eller sådan noget i den stil. Hvem ved. Samtidig må der ikke bo en person <21 år et sted hvor der bliver dyrket cannabis medmindre, at området er aflåst for denne person. Er de monstro bange for at 'børn' spiser cannabisplanterne og bliver syge? Har de mon også forbudt folk at have gifte planter i deres hjem hvor der er 'børn'? Hvad med kaktusser? Det er endnu en lov som ikke er nødvendig. Jeg kan se ideen i at man ikke bør lade cannabisklumper ligge fremme hvis man har små børn, men dette går vel under normal børneopdragelse, eller i værste fald svigt (som allerede er ulovligt). Ingen ekstra lovgivning nødvendig.

Brug af brandfarlige gasser

14.2 går ud på at man ikke må bruge brandfarlige gasser til at ekstrahere THC fra plantematerialer på beboelsesejendomme. Jeg ville have troet at sådan noget allerede var ulovligt, hvis det er til fare for naboerne. I så fald, så har man ikke brug for en ekstra lovgivning om det. Det er naturligvis for at undgå situationer som denne: 18-årig hashproducent sprænger eget laboratorium i luften.