Fængsler, hash, og Morten Bødskov

Bred aftale sikrer 200 nye celler og et rockerfængsel (Politiken)

Kriminalforsorgen: Det er ikke i orden at ignorere hash (Politiken)

Fængselsforlig forkaster forskning og fornuft (Politiken)

Vi vil ikke legalisere hash - for det er sundhedsskadeligt (Politiken)

Opsummering: Nogle af vores politikere har besluttet sig for, at vi skal bruge nogle af samfundets penge anderledes. Vi skal bruge færre penge på sundhed (tilskud til tandrensninger) og flere penge på at sætte folk i fængsler. Derudover, så skal vi fortsætte krigen med stofferne, især et af de mindst farlige - hash.

Morten Bødskov (MB) ser ud til at have fået at vide, at han skulle skrive noget som spiller godt sammen med Helle Thornings sidste udtalelser om hash. Han har valgt at skrive en artikel til Politiken. I den forsøger at han at besvare en forsker som skrev:

Men hvor er det deprimerende, at der i skabelsen af forliget omkring fængslerne tages betydelig mere hensyn til mavefornemmelser end til faktuel viden.

Så man skulle tro, at han ville skrive noget fagligt. Gjorde han det? Nej.

MB starter med:

Tænk, hvis man kunne løse kapacitetsproblemerne i fængslerne blot ved at legalisere hash.

Og tænk, hvis kortere straffe alene kunne rehabilitere dømte. Det ville da være let, hvis man kunne løse kriminalforsorgens udfordringer med så enkle greb.

Desværre ervirkeligheden langt mere kompleks, og de snuptagsløsninger, som etnograf Karen Ellen Spannow foreslår i sit debatindlæg (16.11.), savner enhver realitetsfornemmelse.

Nu ved jeg ikke hvor mange som sidder i fængsel for salg, besiddelse, indsmugling af hash, men det er helt sikkert en del. Nok til at løse problemet med pladsmangel? Måske, måske ikke. Hvis man samtidig sendte kriminelle udlændinge hjem (til fx Polen) for at afsone deres straf, så ville man nok have løst problemet. Det ville også være billigt.

I stedet for at spare penge, eller bruge dem man har mere effektivt, så synes MB at vi skal bruge flere penge på at irritere folk som ryger hash i fængslerne:

I den nye aftale for kriminalforsorgen – som i øvrigt bygger på grundige analyser og forskningsarbejde – har vi afsat midler til, at fængslerne i højere grad kan bremse indsmuglingen af hash i fængslerne med flere narkohunde og skannere.

Hash er sådan set smart i fængslerne. Det er nemlig med til at skabe fred og ro, dvs. mindre arbejde for personalet. Som bemærket i en anden artikel:

De ansatte tillader hash, fordi det sløver de indsatte og er en form for selvmedicinering af personlige problemer, så der opstår mindre ballade, fortæller de ansatte selv.

»At få 'fred og ro' er ikke en professionel begrundelse for at se gennem fingre med reglerne. Det er tværtimod en misforståelse af deres opgave. Vi er på arbejde for at forhindre kriminalitet - ikke for at få fred og ro«, siger William Rentzmann.

Helt overordnet set, så ER det politiets job at skabe fred og ro, så jeg ved ikke lige hvad Rentzmann har røget. At forhindre kriminalitet er primært et middel til at skabe fred og ro.

Tilbage til MB, som mener at vi skal forbyde hash fordi at det er farligt. Den slags argumentation virker ikke.

Det pudsige er, at Spannow gerne vil lytte til fagfolk, når de er kriminologer, men ikke, når de er fra sundhedsvæsenet.

Hun mener nemlig, at vi skal legalisere hash uden tanke på skadevirkningerne.

Men den sundhedsfaglige baggrund for opretholdelsen af forbuddet mod hash er imidlertid, at hash er forbundet med en lang række skadevirkninger.

Hvis man forsøger at gøre danskerne sundere ved at forbyde farlige letskadelige stoffer som hash, så er spørgsmålet jo overordnet set - virker det? Får ulovligheden folk til at ryge mindre? Hvis svaret er "nej", så virker begrundelsen slet ikke. Fakta tyder ikke på at forbud mod hash (alkohol m.fl.) får folk til at tage færre stoffer. Den idé har man jo testet i USA for mange år siden. Hvis svaret er "ja", så er de næste spørgsmål: hvor meget mindre? Og hvilke andre konsekvenser får det? Det kan godt være en god idé at legalisere på trods af at det fører til merforbrug af hash. Det kommer an på hvad de andre konsekvenser er.

Mht. kriminalitet, så skriver MB:

Der findes mig bekendt ingen klar dokumentation for, at eksempelvis bandekriminalitet stækkes af legalisering af hash.

Til gengæld er det bevist, at hash er skadeligt.

Derfor skal hash være ulovligt. Og derfor ønsker regeringen at bremse de kriminelle hashbagmænd.

MB ser ikke ud til at have basal viden om emnet, eller værre, lyver. Det er velkendt at bandekrigen skyldes kamp om kontrollen med hashmarkedet. De kriminelle tjener deres penge på især hashhandel. Dette kan de kun gøre fordi at det er ulovligt. Ulovligheden skaber et sort market. Ulovligheden er den primære grund til at det er muligt at tjene millioner på at sælge hash. Det er klart, at hvis man fjernede ulovligheden, så kunne man ikke tjene så mange penge på at sælge hash længere, da der ville komme mere (lovlig) konkurrence. Altså, hvis man faktisk vil bekæmpe organiseret kriminalitet, så skal man bare lovliggøre stofferne.

MB kalder stoffet for "stærkt skadeligt". Gad vide hvilke stoffer han har sammenlignet for at komme frem til den konklusion. Hash er ret uskadeligt ifht. andre stoffer. Andre ting, som fx hovedpinepiller er langt mere farlige end hash. Hovedpinepiller er jo faktisk så giftige, at man kan begå selvmord med dem. Det er dog en ret dårlig metode, skal det lige siges. Andre stoffer som alkohol er også tydeligvis farligere end hash. Derudover kommer diverse rengøringsmidler - klart farligere end hash. Så hvad man ministeren sammenlignet hash med? Tja. Vand? Næ, vand er faktisk relativt let at komme til skade med, og der er ingen aldersrestriktioner på det heller. Man kan både indtage for meget af det, og drukne i det. Flere mennesker dør af disse ting end hash om året. Hvis et stof er mindre farligt end vand, så ved jeg snart ikke hvad man skal sammenligne det med for at få det til at fremstå som farligt!