Rasmus Jarlovs spekulationer og forkerte påstande om effekterne af cannabislegalisering

Legalisering af hash er en meget dårlig idé (politiken)

Den 'underlige' alliance

Hippiernes gamle drøm om at legalisere hash samler tilsyneladende flere og flere tilhængere i øjeblikket.

Det er ikke et overraskende synspunkt fra den yderste venstrefløj med base på Christiania. Men det har været overraskende at se en socialdemokratisk overborgmester i København gøre det til sit vigtigste projekt for byen. Og endnu mere overraskende er det, at legalisering af stoffer i øjeblikket også virker til at være den vigtigste liberale mærkesag i Danmark.

Liberal Alliance er med. Den liberalistiske tænketank CEPOS er med. Og senest er Venstres nr. 3 til kommunalvalget i København også hoppet med og har på Facebook kaldt det for tosserier, at jeg vil fastholde forbuddet.

Forfatteren (Rasmus Jarlov) har en underlig forståelse af liberale. Ved han ikke at det er en liberal mærkesag, at man skal tage vare på sit eget liv, og dermed selvfølgelig også bestemme over hvilke risikoer man vil udsætte sig selv for?

Tilhængerne af en liberalisering forsøger at bilde os ind, at det kan stoppe bandekrigen. Men selv om banderne handler hash, så er der ingen grund til at tro, at de ville slå sig ned som fredelige grønthandlere og lægge deres primitive territoriale adfærd og latterlige æresbegreber på hylden, blot fordi hash blev legaliseret. Det er der heller ingen politifolk, der vil påstå.

Ingen politifolk? Tænk hvis der var en hel koalition af politifolk, dommere, efterforskere m.m. som mente præcis det og bl.a. af den årsag ville legalisere cannabis (og andre rusmidler)? Nå jo. Der er faktisk en sådan koalition: Law Enforcement Against Prohibition aka. LEAP. Læser man "about" på deres egen hjemmeside, så får man følgende beskrivelse:

Founded on March 16, 2002, LEAP is a 501(c)3 nonprofit organization made up of current and former members of the law enforcement and criminal justice communities who are speaking out about the failures of our existing drug policies. Those policies have failed, and continue to fail, to effectively address the problems of drug abuse, especially the problems of juvenile drug use, the problems of addiction, and the problems of crime caused by the existence of a criminal black market in drugs. [min emfase]

Vil man have danske eksempler, så er det mest åbenlyse vel Lars Kragh Andersen aka. Licens Lars aka. Frihedsaktivisten. Han er godt nok ikke længere politibetjent, så det er uvist om han tæller med i den gruppe forfatteren tænker på. Der er med garanti også aktive politifolk som støtter en legalisering, jeg kender bare ikke til nogen. Man skal huske på, at det kan være farligt at udtrykke den slags holdninger indenfor politiet. Så kan det være at man bliver lavet om til skrivebordsbetjent, som man ser i USA når politifolk derovre vover at ytre sig.

Banderne ville bare finde noget andet at lave

Banderne ville bare finde noget andet at være kriminelle med.

Forfatteren fremsætter her en påstand om hvad der vil ske hvis man legaliserer et rusmiddel. Han er ikke så specifik, men hans samlede teori lader til at være noget i stil med:

  1. banderne sælger ulovlige rusmidler, især cannabis
  2. bandernes eksistens skyldes ikke i nogen betydelig grad salget af ulovlige rusmidler
  3. banderne vil lave en eller anden form for kriminalitet
  4. altså, hvis man legaliserer cannabis, så vil banderne bare finde på noget andet at lave.

Der er ingen tvivl om (1), selv ikke for forfatteren. (3) kan diskuteres, men (2) er helt ude i hampen. Vi har historisk data fra en gang man forsøgte at forbyde et andet meget anvendt rusmiddel, nemlig alkohol (etanol). Tiden kaldes for "prohibition era". Her af starten af det Wikipedia skriver om effekterne på organiseret kriminalitet:

Organized crime received a major boost from Prohibition. Mafia groups limited their activities to prostitution, gambling, and theft until 1920, when organized bootlegging emerged in response to the effect of Prohibition.[67] A profitable, often violent, black market for alcohol flourished. Powerful criminal gangs corrupted law enforcement agencies, leading to racketeering. In essence, prohibition provided a financial basis for organized crime to flourish.[68]

Rather than reducing crime, Prohibition had transformed the cities into battlegrounds between opposing bootlegging gangs. In a study of over 30 major U.S cities during the prohibition years of 1920 and 1921, the number of crimes increased by 24%. Additionally, theft and burglaries increased by 9%, homicide by 12.7%, assaults and battery rose by 13%, drug addiction by 44.6% and police department costs rose by 11.4%. This was largely the result of “black-market violence” as well as the diverting of law enforcement resources elsewhere. Despite the hope of the prohibitionist movement that the outlawing of alcohol would reduce crime, the reality was that the Volstead Act led to higher crime rates than were experienced prior to prohibition and the establishment of a black market dominated by criminal organizations.[69]

Furthermore, stronger liquor surged in popularity because its potency made it more profitable to smuggle. To prevent bootleggers from using industrial ethyl alcohol to produce illegal beverages, the government ordered the poisoning of industrial alcohols. In response, bootleggers hired chemists who successfully renatured the alcohol to make it drinkable. As a response, the Treasury Department required manufacturers to add more deadly poisons, including the particularly deadly methyl alcohol. New York City medical examiners prominently opposed these policies because of the danger to human life. As many as 10,000 people died from drinking denatured alcohol before Prohibition ended.[70]

Virker det bekendt? Det er fordi at det er præcis det samme man ser i Danmark, bare med cannabis.

Forbud og farlighed

Stofferne er ikke farlige, fordi de er ulovlige. De er ulovlige, fordi de er farlige. Og al logik siger, at hashforbruget og salget vil stige ved en legalisering.

Udover at man har forbudt ting meget selektivt på dette grundlag, se siden om Farlighed og Forbud, så er det faktisk ikke rigtigt når han skriver, at forbud ikke gør rusmidlerne farlige. Forbud gør faktisk brugen af nogle rusmidler farligere. Det mest normale eksempel handler om brugen af rusmidler som indtages gennem sprøjte (primært intravenous). Når man skal smugle rusmidler pga. at de er ulovlige, så er det smart at smugle dem i så koncentreret form som muligt. Derfor har man set en øget renhed (purity) af de fleste rusmidler over tid. Det har en meget simpel forklaring, hvilket er, at når man skal smugle noget, så er det nemmere at undgå at blive opdaget, hvis det fylder mindre. Nedenfor ses en graf over renheden i heroin gennem tiden. Grafen kommer fra LEAP's End Prohibition Now! dokument.

Men når man skal sælge rusmidlerne igen, så er der flere penge at tjene hvis man fortynder dem igen. Dette fører til alle mulige forgiftninger pga. at sælgerne bruger dårlige fortyndere (cutting agents). Samtidig, så bliver rusmidlerne ikke altid fortyndet godt nok. Det betyder at der er variation i den færdige blanding som man sælger af. En blanding som er for stærk ifht. det ønskede kaldes et "hot shot". Hvis man som heroinbruger tager sin normale dose af heroin, og man tilfældigvis har fået fat i en blanding som er stærkere end normalt, så er der stor risiko for at det går galt. Det skyldes at heroin har en lav safety ratio. Sikkerhedsforholdet er det forhold der er mellem den mængde man skal bruge for at få den ønskede virkning (rusen), og den mængde der skal til før at man får en overdosis. Eneste metode til at løse dette problem er at have regulering.

Effekterne af legalisere cannabis

Forfatteren peger på to konsekvenser som han mener vil ske efter en legalisering:

1) Prisen på hash vil falde, fordi omkostningerne ved at skulle smugle varerne og risikere at komme i fængsel og få konfiskeret sine varer forsvinder.

Han lader til at antage, at vi snakker om prisen på cannabis hos bander eller i hvert fald ikke-regulerede sælgere. Det er formentlig rigtigt, at prisen vil falde. Han lader dog til at overse, at der ikke er så meget grund til at 'smugle' (importere) cannabis, da man jo bare kan dyrke det selv. I så fald er prisen meget lav.

2) Søgeomkostningerne ved at skulle købe hash vil falde dramatisk, fordi man som køber ikke skal bevæge sig ud i kriminelle miljøer, hvilket for de fleste føles ubehageligt og medfører en personlig risiko for bøder og plettet straffeattest.

Det er også korrekt.

Men:

Når prisen og købernes søgeomkostninger falder, så stiger forbruget. Det er en uundgåelig konsekvens. Og hvis man stadig er i tvivl om, hvad en legalisering vil medføre, så kan man jo kigge på andre tilfælde, hvor man har legaliseret en bestemt vare.

Her fremfører han den påstand, at det er prisen og risikoen på cannabis som p.t. holder folk fra at bruge det rusmiddel mere. Det er muligvis en smule korrekt, men cannabis er allerede billigt og risikoen meget lav, så det kan ikke være en ret stor effekt.

·         Har legalisering af alkohol reduceret forbruget? Næppe

·         Har legalisering af porno reduceret forbruget? Næppe

·         Har legalisering af sportsvæddemål reduceret forbruget? Næppe

Denne overgang undrede mig. Han gik fra at snakke om, at en legalisering ville forøge forbruget, til at derefter benægte, at det vil reducere forbruget. Ikke det samme. Måske en legalisering ikke har nogen nævneværdig effekt på forbruget over hovedet. Se også siden om Stofforbrug og legalisering.

Portugal, legalisering, afkriminalisering

Hashtilhængerne henviser ofte til, at forbruget af hash faldt i Portugal, da man begyndte at sende alle, der blev dømt for besiddelse af stoffer til en misbrugskonsulent i stedet for at sende dem i fængsel.

For det første er eksemplet ikke særligt godt, da man jo ikke rigtigt kan tale om en legalisering, når besiddelse stadig medfører en dom og en kammeratlig samtale på en kommunal klinik. Man kunne sikkert opnå den samme effekt ved at øge afvænningsbehandlingen i fængslerne. Eller måske bare begynde at håndhæve hashforbudet indenfor fængselsmurene.

Først, så bør han ikke bruge et sådant ladet term. Man kan være stor modstander af cannabis som rusmiddel, og samtidig stor fortaler for en legalisering. Følgelig er det usmart blande de to grupper sammen ved at kalde dem for "hashtilhængere". Skulle man kalde folk som er tilhængere af en (fortsat) legalisering og regulering af alkohol (etanol) for "alkoholtilhængere"? Næppe.

Andet, så lader han til ikke at kende nok til emnet. Han blander afkriminalisering sammen med legalisering som det bliver foreslået i København. Disse to er forskellige.

Tredje, så kunne man overveje det faktum, at det p.t. ikke engang er muligt at håndhæve et forbud mod et rusmiddel inden i et fængsel. Hvad fortæller det om muligheden for at håndhæve et forbud udenfor et fængsel?

Forbuddet virker i USA (?!)

For det andet, er der også eksempler på, at forbud har virket. Eksempelvis i USA, hvor en hård politik overfor hårde stoffer i de senere år har medført, at forbruget er faldet ganske dramatisk

Jeg har ingen ide om hvad han refererer til. Som vi allerede har set, så virker forbud ikke, heller ikke i USA, uanset hvor mange penge man bruger på det. Hans kommentar om "de senere år", må vel referere til starten på "The War on Drugs"? Det er jo 40 år siden, at man for alvor startede på det i USA. Han giver ingen kilde, så det er lidt svært at vide hvor han har fået den information fra.

Analogien med hastighedsgrænser

Det er naturligvis tydeligt, at forbuddet ikke har fjernet hash fra København. Men vi opgiver heller ikke hastighedsgrænserne, fordi de ikke har elimineret problemet med folk, der kører for hurtigt.

En ofte fremført analogi. Her skal man tage det overordnede perspektiv (som med al lovgivning og alle handlinger) og spørge: hvad er de gode effekter og hvad er de dårlige? Opvejer de gode effekter de dårlige? I så fald, bør man gøre det. Hvis ikke, så bør man lade være. Man har faktisk undersøgt effekterne af hastighedsbegrænsninger, og dataen tyder generelt på, at det er en god ide at have sådan nogle. Sådan forholder det sig ikke med ulovliggørelsen af rusmidler. Nettoeffekten er stærkt negativ. Men det er korrekt, at man ikke helt kan stoppe hverken folk der kører for hurtigt eller folk der bruger ulovlige rusmidler ved at forbyde dem. Uanset hvor meget nogle politikere end måtte ønske det, så er der visse begrænsninger på hvad der er muligt at forbyde effektivt i et samfund. Heldigvis for det!

Tags: